Traumaverwerking: Het ‘tonen’ van de ziel

Traumaverwerking: het ‘tonen’ van de ziel

Soms heb je ervaringen in het leven waar geen woorden voor zijn. Soms is het verdriet, het verlies of het trauma zo diep dat het, op dat moment, ook niet verwoord kan of hoeft te worden. Woorden zijn dan te beperkt om het gevoel te laten spreken. Op zo’n moment kunnen klanken, zonder woorden, meer zeggen dan woorden ooit zouden kunnen uitdrukken.

Alle ervaringen die je meemaakt in je leven, positief en negatief, worden energetisch opgeslagen.Trauma’s hebben een diepe impact en kunnen voor vele blokkades zorgen. Bij traumaverwerking is het daarom van essentieel belang dat alle lagen (fysiek, mentaal, emotioneel en op zielsniveau) meegenomen worden bij het verwerken, het plaatsen, het loslaten en het heel worden.

Als ik met je werk, stem ik me af op jouw ‘energieveld’, ik resoneer met wat er is en van daaruit komt een toon…een melodie…een unieke Soundhealing, die je ook op een mp3 krijgt. Het kan gebeuren dat je tijdens de Soundhealing zelf vocaal wilt reageren, als in ‘vraag en antwoord’. Ook laten we op sommige momenten de kracht van de stilte toe waarin de werking van de Soundhealing versterkt wordt.

Deze manier van verwerking is een delicate en zachte, maar diep inwerkende en helende werkwijze. Als je wilt, combineer ik de Soundhealing met een kort voor- en nagesprek.

De Soundhealing-sessies vinden plaats op lokatie of in een kerk, klooster of kapel waar de akoestiek en de omgeving zich lenen voor de klanken en de weldadige uitwerking hiervan.

Tarief per Soundhealing inclusief mp3 bestand: €75,- (incl.BTW) waarvan een gedeelte naar goede doelen/projecten gaat, bijvoorbeeld naar Kindergasthuis De Boeg